Công ty công nghệ sinh học OK Thâm Quyến (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)

  HK địa chỉ: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục thêm: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua New District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc

  Địa chỉ email:Nicole@OK-Biotech.com

      Smile@OK-Biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: + 852 6679 4580

Testosterone Enanthate CAS: 315-37-7

Testosterone Enanthate CAS: 315-37-7

Mô t s n ph m: Testosterone enanthate là ester c a testosterone c s d ng i u tr nam gi i i u tr ch ng suy nh c c th (b m sinh ho c ã có) - suy tinh hoàn do cryptorchidism, xo n song song, viêm ho i t , h i ch ng tinh hoàn bi n m t, hay orchidectomy, b t thô, bodybuilding, fitness, .... Testosterone Enanthate | CAS: 315-37-7 testosterone enanthate, cas 315-37-7, ki m tra E, ki m tra Enanthate, steroid, b t thô Testosterone enanthate c gi i thi u l n u tiên vào n m 1952. c i u tr Thông qua tiêm b p, nó là d ng testosterone c s d ng r ng rãi nh t trong li u pháp thay th androgen. N u b n quan tâm n testosterone enanthate b t thô, xin vui lòng b n không ng n ng i liên h v i chúng tôi. SZOB Company Trung Qu c Testosterone Enanthat CAS: 315-37-7

     Mô t Thông tin v Testosterone Enanthate CAS: 315-37-7:

     Testosterone Enanthate là m t trong nh ng ch t steroid ng hóa c nh t và có th c s d ng ph bi n nh t m i th i i.Testosterone     Enanthate là m t d ng phóng thích ho t hóa ch m c a hoóc môn testosterone và s là estrogen testosterone l n /     M u c s d ng. B n thân testosterone t ng h p s c phát tri n vào nh ng n m 1930.

     Testosterone Enanthate c ng r t ph bi n trong các vòng tròn nâng cao hi u su t. ây là m t trong nh ng anabolic h p lý nh t     Steroidson trên th tr ng, nó r t linh ho t, ch u ng t t b i h u h t m i ng i àn ông tr ng thành và cung c p c a nó là thông qua mái nhà.

     Testosterone Enanthate s tr thành hình th c testosterone th ng tr trong l nh v c y t và Testosterone Cypionate s tham gia m t vài n m     m t lát sau. Bên c nh ó, s khác bi t trong Testosterone Enanthate và Testosterone Cypionate là không quan tr ng.

Testosterone Enanthate, CAS: 315-37-7

     ng d ng:

     Ban u, nó c phát tri n ng n ng a và i u tr s lãng phí c b p c ng nh ch ng loãng x ng. Tuy nhiên, v n ng viên s d ng ostarine hôm nay nh là m t     T ng c ng hi u su t cung c p cho h m t c nh trên c nh tranh c a h . Vì nó s không gây ra v n virillization ph n , ostarine có th      c s d ng b i c ph n và nam gi i.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Nandrolone Decanoate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    

    Testosterone Enanthate CAS 315-37-7 thông tin chi ti t

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                 Tên s n ph m & nbsp;                               Testosterone & nbsp; enanthate             
                 S CAS & nbsp;                               315-37-7             
                 Hóa ch t & nbsp; Tên                               testosterone & nbsp; enthanoate; (17beta) -3-oxoandrost-4-en-17-yl & nbsp; heptanoate; gi i tính & nbsp; Hormone ; & Nbsp; steroid, th hình, tr ng l ng & nbsp; m t mát, th nghi m & nbsp; e; th nghi m & nbsp; enanth             
                 Công th c phân t & nbsp;                               C26H40O3             
                 Tr ng l ng phân t & nbsp;                               400.59             
                 i m nóng ch y & nbsp;                               34 ° C-39 ° C             
                 tinh khi t                               & gt; 99%             
                 Mô t                               tr ng & nbsp; tinh th & nbsp; b t             
                 Gói                               B o m t & nbsp; và & nbsp; a d ng hóa             
                 Th t & nbsp; S l ng t i thi u                               10g             
                 Giá                               Th ng l ng             

     & nbsp; Công th c c u trúc & nbsp;

    Testosterone Enanthate, CAS: 315-37-7

Testosterone Enanthate Hóa ch t b t ng s n

     N m lo i s n ph m

     1) & nbsp; Steroid & nbsp; & nbsp; & nbsp;

     2) & nbsp; Thu c PCT & nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & Nbsp; & nbsp;

     3) < a="" class="{$$10$$}"> Peptides

     4) < em=""> M t ch t béo

     5) Sex Hormones < a="">

     Mô t Thông tin v Testosterone Enanthate CAS: 315-37-7:

     Testosterone Enanthate là m t trong nh ng ch t steroid ng hóa c nh t và có th c s d ng ph bi n nh t m i th i i.Testosterone     Enanthate là m t d ng phóng thích ho t hóa ch m c a hoóc môn testosterone và s là estrogen testosterone l n /     M u c s d ng. B n thân testosterone t ng h p s c phát tri n vào nh ng n m 1930.

     Testosterone Enanthate c ng r t ph bi n trong các vòng tròn nâng cao hi u su t. ây là m t trong nh ng anabolic h p lý nh t     Steroidson trên th tr ng, nó r t linh ho t, ch u ng t t b i h u h t m i ng i àn ông tr ng thành và cung c p c a nó là thông qua mái nhà.

     Testosterone Enanthate s tr thành hình th c testosterone th ng tr trong l nh v c y t và Testosterone Cypionate s tham gia m t vài n m     m t lát sau. Bên c nh ó, s khác bi t trong Testosterone Enanthate và Testosterone Cypionate là không quan tr ng.

Testosterone Enanthate, CAS: 315-37-7

     ng d ng:

     Ban u, nó c phát tri n ng n ng a và i u tr s lãng phí c b p c ng nh ch ng loãng x ng. Tuy nhiên, v n ng viên s d ng ostarine hôm nay nh là m t     T ng c ng hi u su t cung c p cho h m t c nh trên c nh tranh c a h . Vì nó s không gây ra v n virillization ph n , ostarine có th      c s d ng b i c ph n và nam gi i.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Nandrolone Decanoate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags:
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hongkong Thẩm Quyến: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc mới
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)
Share: