Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Testosterone CAS: 58-22-0

Testosterone CAS: 58-22-0

Thâm Quy n OK Công ngh sinh h c Co ,. Ltd là m t testosterone chuyên nghi p 58-22-0 Nhà s n xu t và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua các c p testosterone, t ng c ng testosterone, tiêm testosterone, b sung testosterone, testosterone các s n ph m ph t chúng tôi. Tên s n ph m: ...

     Mô t v Testosterone CAS: 58-22-0:

     Testosterone thu c m t nhóm các hooc môn c g i là androgens; Trong th c t ây là hoocmon nguyên sinh androgen. M t hoóc môn r t m nh     Theo cách riêng c a nó, testosterone là ph n l n ch u trách nhi m cho s phát tri n tinh hoàn và tinh hoàn, c ng nh s phát tri n c a c     Mô, m t x ng và s c m nh. Ngoài các ch c n ng c b n, testosterone là m t trong nh ng yêu c u l n i v i t ng th chung c a chúng ta     S c kho và h nh phúc; M c testosterone th p có th không ch nh h ng tiêu c c n s c m nh c và x ng mà còn có th tiêu c c      nh h ng n tr ng thái tâm trí c a chúng tôi.

     Trong khi là m t thành viên c a nhóm hormone steroid có androgen, testosterone c ng r t anabolic. Là c hai androgenic và anabolic,     Gi ng nh t t c các hóc môn steroidal testosterone có ngu n g c t cholesterol và ph n l n là quy nh v s n xu t b ng cách làm vàng     Hormon (LH) và kích thích t kích thích nang tr ng (FSH). c i u ch nh b i LH và FSH, các hormone này c gi i phóng     Tuy n yên c n ph i c kích thích tr c tiên t c m c tiêu này; M t l n t c và LH và FSH c gi i phóng, tinh hoàn     Kích thích là t c do ó gây ra s n xu t testosterone. Nh b n có th d dàng nhìn th y, quan tr ng nh tinh hoàn ang     S n xu t testosterone, tuy n yên có t m quan tr ng nh nhau; Không có ch c n ng tuy n yên có ch c n ng s n xu t testosterone t nhiên     Không th x y ra.

Testosterone, CAS: 58-22-0

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags: b t testosterone 58-22-0, l ng testosterone, t ng c ng testosterone, tiêm testosterone, ch t b sung testosterone, nhà s n xu t b t testosterone, nhà cung c p, nhà máy, mua, chu k ki m tra, Thâm Quy n OK Công ngh sinh h c Co ,. Ltd là m t nhà cung c p chuyên nghi p Testosterone b t 58-22-0 nhà s n xu t và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua các c p testosterone, t ng testosterone, testosterone. B sung testosterone, các s n ph m có tác d ng ph testosterone t chúng tôi. Testosterone CAS: 58-22-0      Mô t v Testosterone CAS: 58-22-0:      Testosterone thu c m t nhóm các hooc môn c g i là androgens; Trong th c t ây là hoocmon nguyên sinh androgen. M t hoóc môn r t m nh     Theo cách riêng c a nó, testosterone là ph n l n ch u trách nhi m cho s phát tri n tinh hoàn và tinh hoàn, c ng nh s phát tri n c a c     Mô, m t x ng và s c m nh. Ngoài các ch c n ng c b n, testosterone là m t trong nh ng yêu c u l n i v i t ng th chung c a chúng ta     S c kho và h nh phúc; M c testosterone th p có th không ch nh h ng tiêu c c n s c m nh c và x ng mà còn có th tiêu c c      nh h ng n tr ng thái tâm trí c a chúng tôi.      Trong khi là m t thành viên c a nhóm hormone steroid có androgen, testosterone c ng r t anabolic. Là c hai androgenic và anabolic,     Gi ng nh t t c các hóc môn steroidal testosterone có ngu n g c t cholesterol và ph n l n là quy nh v s n xu t b ng cách làm vàng     Hormon (LH) và kích thích t kích thích nang tr ng (FSH). c i u ch nh b i LH và FSH, các hormone này c gi i phóng     Tuy n yên c n ph i c kích thích tr c tiên t c m c tiêu này; M t l n t c và LH và FSH c gi i phóng, tinh
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: