Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Tamoxifen Citrate (Nolvadex) CAS: 54965-24-1

Tamoxifen Citrate (Nolvadex) CAS: 54965-24-1

Tên s n ph m: Tamoxifen citrate Tên hoá h c: (z ) -2 - [4 - (1,2-diphenyl-1-butenyl) phenoxyl] -n, n-dimetyl-ethanamin-xitrat; 1-p-beta-dimetylaminoethoxyphenyl-trans-1,2-diphenylbut-1-ene citrate; 2- {4 - [(1E) -1,2-diphenylbut-1-en-1-yl] phenoxy} -N, N-dimethylethanamine ...

     Mô t Thông tin v Tamoxifen Citrate (Nolvadex) CAS: 54965-24-1:

     Tamoxifen Citrate là m t b i u ch th th estrogen receptor (SERM) c t o ra vào n m 1961 b i ICI bây gi c g i là AstraZenaca. Có r t nhi u     Th ng hi u bao g m các d ng generic c a Tamoxifen Citrate trên th tr ng, nh ng Nolvadex là n i ti ng nh t. Th ng c g i là ch ng estrogen,     Tamoxifen Citrate th c s là m t ch t i kháng và ch t ch v n. i u này có ngh a là nó s ho t ng nh m t ch t ch ng estrogen m t s khu v c nh t nh trong khi hành ng     Nh m t estrogen các khu v c khác.

MTamoxifen Citrate, Nolvadex, CAS: 54965-24-1

     Tamoxifen Citrate ã c s d ng y h c trong nhi u th p k và ã thành công trong i u tr ung th vú, c bi t là áp ng v i hoóc môn     Ung th vú. Nó c ng là m t lo i thu c c s d ng b i nhi u ng i s d ng steroid ng hóa, nh ng nó không ph i là m t steroid. ây là m t ng i s d ng steroid ma túy s      ôi khi s d ng trong su t quá trình s d ng steroid giúp các ph n ng ph liên quan n estrogen gây ra b i các steroid c th . Tuy nhiên, nó c s d ng ph bi n nh t     Trong quá trình i u tr chu k bài t p (PCT). PCT là kho ng th i gian 3-6 tu n sau khi s d ng ch t steroid c th c hi n giúp v i testosterone t nhiên     S n xu t b c ch trong quá trình s d ng anabolic steroid.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Clomiphene Citrate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags:
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: