Công ty công nghệ sinh học OK Thâm Quyến (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)

  HK địa chỉ: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục thêm: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua New District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc

  Địa chỉ email:Nicole@OK-Biotech.com

      Smile@OK-Biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: + 852 6679 4580

Stanozolol, th ng c bán d i tên Winstrol (mi ng) và Winstrol Depot ( Tiêm b p), là m t steroid ng hóa t ng h p có ngu n g c t dihydrotestosterone. Nó c phát tri n b i công ty d c ph m M Winthrop Laboratories (Sterling Drug) vào n m 1962, và ã c FDA ch p thu n cho ng i s d ng. Không gi ng h u h t các steroid ng hoá tiêm, stanozolol không c este hóa và c bán d i d ng dung d ch n c, ho c d ng viên u ng. N u b n quan tâm n b t winstrol, xin vui lòng liên h v i chúng tôi.

     Mô t Thông tin v Stanozolol Winstrol Winny CAS: 10418-03-8:

     Không gi ng h u h t các lo i b t thô steroid ng hoá tiêm, stanozolol không c este hóa và c bán d i d ng dung d ch n c ình ch , ho c d ng viên u ng. Thu c có kh d ng sinh kh d ng ng u ng cao, do -alkylation C17 cho phép N i ti t t t n t i qua chuy n hóa gan l n u tiên khi n ph i. Chính vì i u này, stanozolol c ng c bán d i d ng viên thu c.

Winstrol là m t trong nh ng ch t steroid ng hoá ph bi n nh t và n i ti ng trên trái t. Phát tri n phòng thí nghi m Winthrop Vào cu i nh ng n m 1950, ây là m t steroid ng hóa mà ã nh n c nhi u s chú ý c a gi i truy n thông trong nhi u n m. Trên th c t , nh ng ng i ã không bao gi c s d ng steroid ng hoá, n u h có th t tên cho m t steroid nó th ng Winstrol ho c Stanozolol. Tên Winstrol th c ra Tên th ng hi u liên quan nh t c a hoocmon Stanozolol. ây là m t steroid ng hóa ã thu c trên toàn th gi i S chú ý do nhi u v xì c ng an th thao trong nhi u n m. Khi các v n ng viên khác nhau ã b b t b ng cách s d ng steroid ng hóa, Winstrol ã i u trong các v tai ti ng vô s l n. Trên th c t , nó liên quan n th thao quan tr ng nh t Scandal steroid trong l ch s .

     ng d ng:

     H p ch t này là d n ch t c a dihydrotestosterone, m c dù ho t tính c a nó nh h n nhi u so v i androgen trong t nhiên.     Nó c phân lo i theo k thu t nh m t lo i b t thô steroid ng hóa, cho th y có khuynh h ng l n h n cho c b p     T ng tr ng so v i ho t ng c a androgen trong nh ng nghiên c u ban u. Trong khi dihydrotestosterone th c s ch cung c p các ph n ng ph androgenic     Khi dùng stanozolol làm t ng ch t l ng c . Ph i th a nh n r ng tính ch t anabolic c a ch t này     V n còn nh so v i nhi u h p ch t m nh h n, nh ng nó v n là m t ch t xây d ng áng tin c y. Hi u qu c a nó nh là m t anabolic     Th m chí có th c so sánh v i Dianabol, tuy nhiên Winstrol® không mang theo cùng m t khuynh h ng gi n c.     Stanozolol c ng có cùng methylation c17 chúng ta th y v i Dianabol, m t s thay i c s d ng cho u ng     có kh n ng. Tuy nhiên, m c dù thi t k này có nhi u phiên b n tiêm c s n xu t b i steroid này.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Sustanon 250

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags: Stanozolol, Winstrol Các nhà s n xu t và các nhà cung c p v i các s n ph m c a Stanozolol / winstrol / winny nguyên ch t, CAS 10418-03-8, Winstrol Depot, Winny, Stanozol, Stanazol, Vetanabol,, steroid, raws, b t, th hình, anabolic
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hongkong Thẩm Quyến: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc mới
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)
Share: