Công ty công nghệ sinh học OK Thâm Quyến (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)

  HK địa chỉ: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục thêm: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua New District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc

  Địa chỉ email:Nicole@OK-Biotech.com

      Smile@OK-Biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: + 852 6679 4580

Nandrolone CAS 434-22-0

Nandrolone CAS 434-22-0

Thâm Quy n OK Công ngh sinh h c Co ,. Ltd là m t nandrolone chuyên nghi p 434-22 -0 nhà s n xu t và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua decanoate, decanoic acid, nandrolone deca, phenylpropanoic acid, nandrolone phenylpropionate s n ph m t chúng tôi. Tên s n ph m: Nandrolone Tên hoá h c: ...

     Mô t Thông tin v Nandrolone CAS 434-22-0:

     Nandrolone là m t trong nh ng lo i steroid ng hóa ph bi n nh t c t o ra và ã tr thành m t trong s các v n ng viên nâng cao hi u su t     C a t t c các lo i k t khi ra i. ây c ng là m t trong s ít các steroid ng hoá mà v n gi vai trò n i b t trong gi i y khoa và     R t có giá tr trong nhi u l nh v c i u tr .

     Nandrolone c phát tri n l n u tiên vào n m 1960 và c cung c p trên kh p th gi i vào n m 1962 b i Organon d i hình th c Nandrolone Phenylpropionate d i     Tên th ng m i Durabolin. Tuy nhiên, nó s là tên th ng m i Deca Durabolin có th t c m t t ch c trên thu c Nandrolone. T khi ó     Th i gian nhi u phiên b n c a Nandrolone ã r i vào k , nh ng Deca Durabolin v n là n i ti ng nh t; Trên th c t , nó không ph i là hi m     Cho t t c các phiên b n Nandrolone c g i là Deca ngay c khi chúng không có.     

Nandrolone, CAS 434-22-0

     Deca 200 Hoá h c Nandrolone có th c g n v i b t k este nào nh ng th ng c tìm th y g n v i Decanoate và Phenylpropionate     Ester, và trong m t s tr ng h p este Cypionate. Nandrolone n i ti ng vì là m t trong nh ng i lý bán l hàng u cho steroid     Ng i dùng. Nó c ng là m t trong s các v n ng viên yêu thích trong vi c ch a b nh và ph c h i nh ng l i ích. Do nh ng l i ích tr li u to l n c a nó     Nandrolone c s d ng trong nhi u l nh v c y h c. Tuy nhiên, do cu c tranh lu n v steroid ng hoá, vi c s d ng nó ã gi m i m t ph n Hoa K     Nh ng v n còn cao ph n còn l i c a th gi i.     

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    

Các th nóng: Methenolone Enanthate

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags: Nandrolone, CAS 434-22-0, decanoate, decanoic acid, nandrolone deca, axit phenylpropanoic, nhà s n xu t nandrolone phenylpropionate, nhà cung c p, nhà máy, mua, 19-nortestosterone, 19-norandrostenolone Thâm Quy n OK Công ngh sinh h c Co ,. Ltd là m t nhà s n xu t chuyên nghi p Nandrolone, CAS 434-22-0 nhà cung c p và nhà cung c p v i nhà máy, chào m ng mua decanoate, decanoic acid, nandrolone deca , Axit phenylpropanoic, các s n ph m nandrolone phenylpropionate t chúng ta. Nandrolone CAS 434-22-0 Hottag>      Mô t Thông tin v Nandrolone CAS 434-22-0:      Nandrolone là m t trong nh ng lo i steroid ng hóa ph bi n nh t c t o ra và ã tr thành m t trong s các v n ng viên nâng cao hi u su t     C a t t c các lo i k t khi ra i. ây c ng là m t trong s ít các steroid ng hoá mà v n gi vai trò n i b t trong gi i y khoa và     R t có giá tr trong nhi u l nh v c i u tr .      Nandrolone c phát tri n l n u tiên vào n m 1960 và c cung c p trên kh p th gi i vào n m 1962 b i Organon d i hình th c Nandrolone Phenylpropionate d i     Tên th ng m i Durabolin. Tuy nhiên, nó s là tên th ng m i Deca Durabolin có th t c m t t ch c trên thu c Nandrolone. T khi ó     Th i gian nhi u phiên b n c a Nandrolone ã r i vào k , nh ng Deca Durabolin v n là n i ti ng nh t; Trên th c t , nó không ph i là hi m     Cho t t c các phiên b n Nandrolone c g i là Deca ngay c khi chúng không có.           Deca 200 Hoá h c Nandrolone có th c g n v i b t k este nào nh ng th ng c tìm th y g n v i Decanoate và Phenylpropionate     Ester, và trong m t s tr ng h p este Cypionate. Nandrolone n i ti ng vì là m t trong nh ng i lý bán l hàng
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hongkong Thẩm Quyến: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc mới
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)
Share: