Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)

  HK Thêm: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Tân Tần, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục Địa chỉ: 8F, tòa nhà Fuxuan, số 46, East Heping Rd, Longhua New District, Thâm Quyến, Trung Quốc PRC

  Email: nicole@ok-biotech.com

  Smile@ok-biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: +852 6679 4580

Diflorasone CAS: 2557-49-5

Diflorasone CAS: 2557-49-5

Diflorasone diacetate là m t steroid t i ch có d ng kem . Nó c s n xu t b i E. Fougera & Co. và c s d ng nh m t ch t ch ng viêm và ch ng ng a, c ng nh các thu c corticosteroid t i ch khác. Nó c kê toa cho b nh v y n n [1] và viêm da d ng, trong s các i u ki n khác. i v i hi u l c, nó c coi là m t lo i steroid Lo i I (c a các l p I-IV). Không có nghiên c u ng v t dài h n nào c th c hi n xác nh xem li u diflorasone diacetate có th có tính ch t gây ung th . [C n d n ngu n] Có r t ít d li u v li u li u diflorasone diacetate có th có m t v i s l ng l n gây h i cho tr s sinh.

     Mô t Thông tin v Diflorasone CAS: 2557-49-5:

     Diflorasone diacetate là m t steroid t i ch có d ng kem. Nó c s n xu t b i Công ty E. Fougera và c s d ng nh     M t ch t ch ng viêm và ch ng ng a, c ng nh các thu c corticosteroid t i ch khác.Hot tags: Dasatinib . i u tr b nh v y n n [1] và viêm da d ng,     Trong s các i u ki n khác. i v i hi u l c, nó c coi là m t lo i steroid Lo i I (c a các l p I-IV).

     Không có nghiên c u ng v t dài h n nào c th c hi n xác nh xem li u diflorasone diacetate có th có tính ch t gây ung th . [C n d n ngu n]

     Có r t ít d li u liên quan n vi c li u có ph i diflorasone diacetate có trong m t l ng l n gây h i cho tr s sinh không.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6 / F, Trung tâm thương mại Fo Tân, 26-28 Phố Âu Pui Wan, Phố Tần, Shatin, Hồng Kông Thâm Quyến: 8F, Tòa nhà Fuxuan, Số 46, Phố Đông Heping, Quận Long Hoa, Thâm Quyến, Trung Quốc Trung Quốc
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Thâm Quyến OK Công nghệ sinh học Công ty TNHH (SZOB)
Share: