Công ty công nghệ sinh học OK Thâm Quyến (SZOB)
Danh mục sản phẩm

  Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)

  HK địa chỉ: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hồng Kông

  Trung Quốc đại lục thêm: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua New District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc

  Địa chỉ email:Nicole@OK-Biotech.com

      Smile@OK-Biotech.com

  Web: www.ok-biotech.com

  Điện thoại: + 852 6679 4580

Boldenone Undecylenate CAS 13103-34-9

Boldenone Undecylenate CAS 13103-34-9

Boldenone undecylenate (tên th ng m i là Boldane, Equipoise, Parenabol, Vebonol, nh ng ng i khác) ho c Boldenone undecenoate, là m t ch t t ng h p, tiêm anabolic-androgenic steroid (AAS) và androgen ester c s d ng trong thú y, c th là ng a. Nó là m t ester có ho t tính lâu dài c a boldenone, b n thân nó là m t androgen t nhiên x y ra (có trong mùi h ng Ilybius fenestratus) và t ng t dehydrogenated c a testosterone.

     Mô t v Boldenone Undecylenate CAS 13103-34-9:

     Trang thi t b là tên th ng hi u c ph bi n ph bi n cho thu c tiêm t nh m ch boldenone undecylenate. C th là     M t d n xu t c a testosterone , có tính ch t anabolic và v a androgen. Este undecylenate r t nhi u     M r ng ho t ng c a thu c (ester undecylenate ch là m t nguyên t cacbon dài h n Testosterone decanoate ), do ó tiêm lâm sàng     S c n ph i c l p l i m i ba ho c b n tu n. Trong trang thi t b y khoa thú y th ng c s d ng trên ng a, tr ng bày      nh h ng rõ r t n c th cân n ng, s thèm n và s b trí chung c a ng v t. H p ch t này c ng c nói cho th y m t ánh d u     Kh n ng t ng s n xu t t bào h ng c u, m c dù không nên có s nh m l n r ng ây là m t hi u ng c tr ng c a     T t c các anabolic / androgenic steroid. Các thu c tính thu n l i c a lo i thu c này c ánh giá cao b i các v n ng viên, trang ph c là m t     Tiêm chích ph bi n trong nh ng n m g n ây. Nó c nhi u ng i cho là Deca-Durabolin Deca-Durabolin m nh m h n, có tính cách androgenic h n m t chút. Nói chung     R h n và có th thay th Deca trong h u h t các chu k mà không làm thay i k t qu cu i cùng.

     ng d ng:

     Ph ng ti n c s d ng b i v n ng viên và các nhà th hình t ng b n, kh i l ng c và s n xu t h ng c u trong thân hình. Nó c bi t n nhi u nh t vì cung c p l i ích ch m nh ng n nh trong các chu k bulking (th ng c g i là l i ích EQ). EQ có th c s d ng trong Li u l ng t 200mg n 600mg m i tu n cho n 12 tu n.

     Trong nh ng n m g n ây, equipoise ã tr thành m t yêu thích trong s các v n ng viên quy n l c và c các hu n luy n viên coi là m t s thay th lý t ng cho Deca durabolin. i u này ch y u là do ch t l ng c a kh i l ng c và t ng s c m nh mà có kinh nghi m trong khi trên equipoise X y ra mà không có nh ng ph n ng ph khó ch u c a deca. Ngoài ra, EQ có tác ng tích c c n s tu n hoàn máu trong c th ; Cho phép L ng máu t i a cho c b p trong su t quá trình t p luy n c ng th ng.

    

        L i th c nh tranh :     

    

         1 Ch t l ng cao v i giá c c nh tranh:     

    

        & Nbsp; 1) Tiêu chu n ch t l ng: USP 35     

    

        & Nbsp; 2) tinh khi t: & gt; 99%     

    

        & Nbsp; 3) Chúng tôi là nhà s n xu t và có th cung c p s n ph m ch t l ng cao v i giá nhà máy.     

    

         2 Giao hàng nhanh và an toàn:     

    

        & Nbsp; 1) Giao hàng có th c g i i trong vòng 24 gi sau khi thanh toán. S theo dõi s n có     

    

        & Nbsp; 2) Giao hàng an toàn và kín áo. Ph ng pháp v n chuy n khác nhau cho s l a ch n c a b n.     

    

         3 Chúng tôi có khách hàng trên toàn th gi i:     

    

        & Nbsp; 1) D ch v chuyên nghi p và kinh nghi m phong phú làm cho khách hàng c m th y tho i mái, c phi u và giao hàng nhanh áp ng mong mu n c a h .     

    

        & Nbsp; 2) Ph n h i v th tr ng và ph n h i hàng hoá s c ánh giá cao, áp ng c yêu c u c a khách hàng Yêu c u là trách nhi m c a chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) ch t l ng cao, giá c c nh tranh, giao hàng nhanh, d ch v h ng nh t t c s tin t ng và khen ng i t khách hàng.     

    

         4 Nguyên t c:     

    

        & Nbsp; 1) Phân ph i an toàn: a d ng hóa kênh, b o v s riêng t c a khách hàng. Và ch trong tr ng h p, m b o g i l i.     

    

        & Nbsp; 2) Không bao gi thay i: S n ph m s luôn duy trì tinh khi t cao, s không thay i, ch t l ng cao là v n hóa c a công ty chúng tôi.     

    

        & Nbsp; 3) D ch v t t: Nhanh nh t có th gi i quy t các v n c a khách hàng, khách hàng nh n hàng m t cách an toàn.     

    

         V n v ch t l ng s n ph m     

    

         Câu h i th ng g p     

    Nh ng s m ph m t ng t
    
        
                     
            Trung gian         
    
    
        
                     
            API         
    
    
        
                     
            Prohormone         
    
    
        
                     
            SARMS Raws         
    
Hot Tags:
I want to leave a message
Liên hệ với chúng tôi
Địa chỉ: HK: 6/F, Fo Tan nghiệp Trung tâm, 26-28 Au Pui Wan St, Fo Tan, Shatin, Hongkong Thẩm Quyến: 8F, Fuxuan Building, No. 46, East Heping Rd, Longhua District, Shenzhen, Trung Quốc Trung Quốc mới
Điện thoại: +852 6679 4580
 Fax:
 Thư điện tử:smile@ok-biotech.com
Shenzhen OK công nghệ sinh học công nghệ công ty TNHH Ltd.(SZOB)
Share: